Môžem použiť Metabond GT použiť v automatickej prevodovke?

Nie . Metabond GT sa za žiadnych okolností nesmie použiť v automatickej prevodovke, pretože výrazne znižuje trenie.

Používa sa výlučne v manuálnych prevodovkách, diferenciáloch (okrem samosvorných) a na ozubených kolesách, všade

tam, kde je potrebné znížiť trenie.